Επιστροφή στο πάνω μέρος
imgloader
Search Popup Default
Mobile X
Mobile X

RMA

Επιστροφές (RMA)

Γενικοί Όροι

  • Η αίτηση συμπληρώνεται από τον πελάτη και αποστέλλεται στην GEYER HELLAS AE. ( e-mail: rma@geyer.gr, fax: 2221098712 ) για έγκριση. Στην συνέχεια επιστρέφεται στον πελάτη προκειμένου να συνοδεύσει τον προϊόν.
  • Καμία επιστροφή δεν θα παραλαμβάνεται χωρίς αίτηση RMA.
  • Όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. Προϊόντα χωρίς ή με κατεστραμμένη συσκευασία δεν θα γίνονται αποδεκτά χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία.
  • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα ελέγχονται προς επιβεβαίωση της προβληματικής λειτουργίας, καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
  • Η εταιρία από 01/01/2021 δεν δέχεται επιστροφές ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED. Για τις επιστροφές εκδίδεται στο τέλος κάθε τριμήνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ύψους 1% των αγορών σε ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED. Από τα Φωτιστικά led εξαιρούνται τα Φωτιστικά Δρόμου, Γηπέδων και πλατειών με 5 χρόνια εγγύηση.
  • Πιστωτικό σημείωμα θα εκδίδεται ανά περίπτωση, ενώ προϊόντα που είναι κατεστραμμένα με υπαιτιότητα του πελάτη , θα επιστρέφονται.
  • Όλες οι επιστροφές θα πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής.

Κατεβάστε τον τύπο αρχείου που θέλετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί: